Κρυψορχία

Η κρυψορχία είναι μία ανωμαλία κατά την οποία ο ένας ή και οι δύο όρχεις δεν κατέρχονται στο όσχεο.

Τα παιδιά που έχουν κρυψορχία, εμφανίζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά υπογονιμότητα και επιπλέον έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των όρχεων. Γι’ αυτό, ο ετήσιος έλεγχος από ανδρολόγο-ουρολόγο στα άτομα με ιστορικό κρυψορχίας κρίνεται επιβεβλημένος.

Η θεραπεία της κρυψορχίας διακρίνεται σε ορμονική και χειρουργική. Η χειρουργική αντιμετώπιση έχει ως κύριο στόχο την καθήλωση του όρχι εντός του οσχέου, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Χάρτης

Επικοινωνία

Ανδρολογικό Βόλου:

Αγίου Νικολάου 31,
Τ.Κ.38221 Βόλος

PhoneΤηλ / Fax: 2421033223
email andrologikovolou@gmail.com
web www.andrologikovolou.gr 

© 2017 Ανδρολογικό Βόλου      
Back to Top